*/ ?>

OPEN DAG DE BLAUWE ANEMOON
24 NOVEMBER 2012, AFTELLEN NOG:

weeks
0
9
days
0
0
hours
2
0
*/?>

Disclaimer

Disclaimer

Algemeen
Inloophuis De Blauwe Anemoon spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Inloophuis De Blauwe Anemoon behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Aansprakelijkheid
Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Inloophuis De Blauwe Anemoon geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Inloophuis De Blauwe Anemoon geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Inloophuis De Blauwe Anemoon garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mail of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Gelinkte internetsites
Inloophuis De Blauwe Anemoon draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites die gelinkt zijn aan een site. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat Inloophuis De Blauwe Anemoon de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsites vindt op eigen risico plaats. Inloophuis De Blauwe Anemoon aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Inloophuis De Blauwe Anemoon behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beƫindigen.

Handelsmerken en logo’s
Het eigendom van handelsmerken, servicemerken en logo’s die op deze site en/of op enige andere website van Inloophuis De Blauwe Anemoon voorkomen, berust bij Inloophuis De Blauwe Anemoon. Het is gebruikers niet toegestaan deze merken te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Inloophuis De Blauwe Anemoon.


Locatie Inloophuis De Blauwe Anemoon

Verbergen
Copyright © 2024 Stichting Inloophuis De Blauwe Anemoon | Alle rechten voorbehouden | Disclaimer | Webdevelopment: ONMEDIA