*/ ?>

OPEN DAG DE BLAUWE ANEMOON
24 NOVEMBER 2012, AFTELLEN NOG:

weeks
0
9
days
0
0
hours
2
0
*/?>

Nieuwe huisvesting.

08 juli 2017

Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit.

De Blauwe Anemoon, een inloophuis voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten, staat aan de vooravond van een grootse verandering. In de afgelopen 6 jaar heeft De Blauwe Anemoon een niet meer weg te denken plaats verworven in de Gorcumse samenleving. Daarbij werden gestelde doelstellingen niet alleen gerealiseerd, maar dikwijls overtroffen.

Door: Cok Slijkoord

Nieuwe huisvesting.
Bijna 6 jaar na de officiële oprichting van “De Blauwe Anemoon” in Gorinchem krijgt het inloophuis een nieuwe huisvesting. Afgelopen maandag 8 mei zijn de medewerkers daarover geïnformeerd.

Na de start had De Blauwe Anemoon een moeilijk jaar. Doelstellingen dienden gestalte te krijgen, maar ook de personele bezetting eiste alle aandacht. De juiste mens op de juiste plaats klinkt simpel en logisch, maar de verwezenlijking hiervan kostte de nodige tijd. Om verwezenlijking van een goede financiële draagkracht niet te vergeten.

Bestuurlijk gezien een enorme uitdaging dus en wat gezien het thans geboden activiteitenprogramma, het bezoekersaantal dat al over meerdere dagdelen verdeeld wordt, zeker als succesvol mag worden beschouwd. Een groei die gepaard ging met steeds meer gasten, meer gastvrouwen, een uitgebreider activiteitenprogramma en daarmee met meer docenten. And last but not least, de enorme betrokkenheid van sponsoren voor een goede financiële draagkracht. Samenwerking op raakvlakken met andere organisaties w.o. binnenkort naar het zich laat aanzien het hospice, geeft de doelstelling naar de toekomst een diepere dimensie.

Succes heeft ook een keerzijde. De huisvesting wordt langzamerhand erg nijpend. Daarvoor hoopt het bestuur binnenkort een oplossing voor gevonden te hebben.

Nieuwe huisvesting De Blauwe Anemoon.
De voorzitter van de Stichting De Blauwe Anemoon, de heer Adr. van Huuksloot was, toen hij enige tijd geleden in een gesprek raakte met een van de belangrijkste sponsoren, blij verrast met de mededeling dat binnen niet al te lange tijd de Stichting De Blauwe Anemoon zich zou kunnen opmaken voor een verhuizing naar een nieuw groter pand, een prachtige villa gelegen in de woonwijk van Zandvoort. Een royaal gebaar van de sponsor tevens eigenaar, omdat het pand voor een langere periode zelfs in bruikleen aan de Stichting wordt gegeven.

Het prachtige pand, de oprijlaan met bijbehorende ruime parkeermogelijkheden, dient echter nog een renovatiebeurt te ondergaan alvorens de Stichting De Blauwe Anemoon daar haar intrek kan nemen. Deze ontwikkeling zal voor de Stichting een boost geven om datgene wat haar doelstelling inhoudt, verder te verbreden en te verdiepen. Adel verplicht.

Gastvrouwen en overige medewerk(st)ers.
Zoals een bekende Nederlandse voetballer al in het verleden predikte, heeft ieder voordeel zijn nadeel. Genoemde ontwikkelingen betekenen dat er eveneens een uitbreiding moet plaatsvinden van het aantal gastvrouwen om bezoekers op te kunnen vangen. Maar ook (amateur)docenten, activiteitenbegeleiders en een bestuurslid zijn noodzakelijk om het geheel professioneel in te vullen. Mocht u uw bijdrage aan deze prachtige organisatie willen leveren, dan zal De Blauwe Anemoon u met open armen (en een kopje heerlijke koffie) ontvangen. Voor nadere informatie kunt u terecht bij Mw. Sanne Gall telefoon 06. 15 02 84 94.


Locatie Inloophuis De Blauwe Anemoon

Verbergen
Copyright © 2019 Stichting Inloophuis De Blauwe Anemoon | Alle rechten voorbehouden | Disclaimer | Webdevelopment: ONMEDIA